Coronavirus mogelijk einde samenwerking Air France-KLM

Mogelijk zal de coronacrisis voor Air France-KLM Group ertoe leiden dat de samenwerking tussen Air France en KLM ten einde komt. Dat heeft het bestuur van KLM aangegeven de afgelopen week. Beide airlines hebben het zwaar door de coronacrisis en hebben gevraagd om staatssteun. Tussen de twee luchtvaartmaatschappijen zijn veel onderlinge irritaties en verschillen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de gemaakte kosten en de te ontvangen staatsteun. Dit zorgt voor veel onzekerheid over de duurzaamheid van deze huidige samenwerking.

Het verloop van de samenwerking van Air France-KLM

In 2004 werd besloten dat Air France en KLM samen zouden gaan werken door middel van de Air France-KLM Group. Destijds profiteerde KLM veel van de intensieve samenwerking met Air France. De Franse vliegmaatschappij stond er namelijk financieel beter voor dan KLM. Dit is echter de afgelopen jaren veranderd. Waar Air France amper veranderingen heeft doorgevoerd in haar bedrijfsbeleid en strategie, heeft KLM hier dat wel veelvuldig aangepast en gemoderniseerd. Momenteel staat KLM er financieel een stuk beter voor dan Air France. KLM maakt momenteel driemaal zoveel winst dan Air France.

Daarnaast is het uitgavenpatroon en de kostenpost bij Air France vrij hoog, terwijl dit bij KLM niet het geval is.  De meeste financiële problemen binnen Air France-KLM Group worden veroorzaakt door Air France. Als klap op de vuurpijl was er vorig jaar behoorlijk wat onenigheid tussen Air France en KLM over de keuze en benoeming van Air France-KLM topman Elbers. Dit kwam de onderlinge sfeer niet ten goede en zorgde voor behoorlijk wat irritatie bij beide airlines.

Ook is de Franse overheid niet blij met het feit dat de Nederlandse overheid nog altijd een aanzienlijk aantal aandelen van Air France-KLM in handen heeft, terwijl de Franse overheid dit geleidelijk aan behoorlijk heeft verminderd.

Staatssteun van Frankrijk en Nederland vanwege de coronacrisis

Dat de samenwerking van Air France-KLM de afgelopen jaren niet geheel vlekkeloos verliep mag duidelijk wezen. Door de coronacrisis is er echter een nieuw probleem bij gekomen. Het grootste gedeelte van de vloot staat momenteel noodgedwongen aan de grond. Er wordt geen winst gemaakt en de luchtvaartmaatschappijen maken wel kosten. Te denken valt aan onderhoudskosten of kosten voor de opslag- of parkeerplaats van de vloot. Financieel gezien hebben de luchtvaartmaatschappijen het dus zwaar. Dit zet de verhoudingen op scherp.

Verschillen in staatssteun

Vanwege de financiële strop – dat overigens voor de gehele luchtvaartsector geldt- hebben KLM en Air-France staatssteun aangevraagd. Nederland en Frankrijk hebben aangegeven alleen voor hun eigen luchtvaartmaatschappij staatssteun te zullen verlenen. Nederland is bereid tussen de 2 en 4 miljard euro beschikbaar te stellen aan KLM en Frankrijk gaf aan 7 miljard euro voor Air France beschikbaar te stellen.
KLM denkt zelf goed uit de voeten te komen met de 2 miljard euro, maar heeft minder vertrouwen in Air France. Er wordt gevreesd dat de 7 miljard euro voor Air France niet toereikend is en dat Air France ook niet bereid is haar kosten omlaag te schroeven. Zeker niet nu zij royale staatsteun van de Franse overheid zal gaan ontvangen.

Toekomstperspectief Air France-KLM

Door al deze dilemma’s is het een reële mogelijkheid dat de intensieve samenwerking tussen Air France en KLM door middel van de Air France-KLM Group geen stand zal houden. Wellicht dat in de toekomst Air France-KLM mogelijk verder zal gaan als twee aparte nationale luchtvaartmaatschappijen en dat er nog slechts samenwerking zal plaatsvinden op afstemming en coördinerend vlak.

 

Joe Kuijpers

Als chief operating officer ben ik verantwoordelijk voor de operationele zaken binnen Claim24. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit het monitoren c.q. verbeteren van onze services en het aansturen van ons team van enthousiaste medewerkers in Nederland en +10 internationale landen.