Privacy

Claim24 verwerkt via de website www.claim24.nl persoonsgegevens. Wij willen je graag duidelijk en transparant kenbaar maken van wie, welke gegevens, waarvoor, en op welke manier wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacy statement bevat elementen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Claim24 B.V. handelt in overeenstemming met de regels van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens. Met het gebruik van onze website stemt je in met deze privacy statement.

Van wie?

Claim24 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect contact hebben met inbegrip van personen die onze website bezoeken. Onder verwerking wordt verstaan: alle handelingen die genomen kunnen worden met deze persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, en verstrekken. Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers
 • Mensen die interesse hebben in onze producten en/of diensten
 • Mensen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waar wij een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen, of hebben gehad

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Documentnummer;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • IP-adressen, device ID, & cookies.

Tevens kan het volgende worden gevraagd bij het verhalen van een claim:

 • Kopie paspoort/identiteitskaart (pasfoto en BSN afgeschermd)
 • Boekingsgegevens

Claim24 B.V. verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk (privacy by default).

Waarvoor verwerken we deze gegevens?

Claim24 B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een vlucht claim. Via de website www.claim24.nl worden de bovengenoemde gegevens opgevraagd en verwerkt tijdens het indienen van een claim. Wij hebben de gegevens 1 t/m 7 nodig voor het aangaan van een zakelijke relatie met je en om jouw identiteit vast te stellen, maar ook om contact met je te onderhouden. Voor een juiste communicatie met je is het belangrijk om je te kunnen identificeren en te kunnen aanspreken met de juiste aanhef en naam. Voor correspondentie en het opstellen van brieven zijn de adresgegevens ook benodigd. Omdat wij online diensten verlenen, hebben we ook een (afgeschermde) kopie van jouw identiteitsbewijs nodig om jouw identiteit vast te stellen en dit te overleggen met de luchtvaarmaatschappij bij het indienen van een claim. De luchtvaartmaatschappij of een rechtbank moet jouw identiteit kunnen verifiëren, onder andere middels jouw volledige naam, geboortedatum, en handtekening (ook op de volmacht). Uw pasfoto en BSN-nummer zijn echter niet vereist en worden daarom ook afgeschermd door je of door ons. Het documentnummer wordt zelden gevraagd. Uw e-mailadres (7) is voornamelijk nodig om je op de hoogte te houden van jouw ingediende claim en jouw bankgegevens (8) hebben we nodig om jouw vergoeding te kunnen overmaken bij het succesvol afronden van een claim. Uiteraard hebben we ook jouw boekingsgegevens nodig om jouw vergoeding te claimen. Zonder deze gegevens kunnen wij niet bepalen of je wel of geen recht heeft op een vergoeding en wat de hoogte daarvan is. We hebben boekingsgegevens nodig om te kunnen claimen bij de luchtvaartmaatschappij. IP-adressen, device ID, en cookies (9) worden ook verzameld en verwerkt tijdens jouw bezoek op onze website om statische informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met behulp van deze informatie kunnen wij onder andere onze online dienstverlening monitoren en verbeteren. Voor meer informatie over cookies, kunt je ons cookiebeleid raadplegen op www.claim24.nl.

Op welke manier worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden binnen Claim24 B.V. alleen gebruikt door medewerkers die hiervoor toestemming hebben gekregen gelet op de functie en bevoegdheden.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derde(n), zoals aan een luchtvaarmaatschappij of een (andere) juridische dienstverlener, indien dit strikt noodzakelijk is of past bij het doel om jouw claim succesvol te behandelen. Indien het niet strikt noodzakelijk is, dan zullen wij ten alle tijde eerst toestemming vragen aan u. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en is vaak afhankelijk van de looptijd van een claim. De bewaartermijn na het afsluiten van een claim is maximaal 24 maanden.

Uw persoonsgegevens kunt u tevens altijd op verzoek inzien, corrigeren en/of wijzigen, overdragen, en laten verwijderen (mits jouw verplichtingen ook zijn voldaan) via info@claim24.nl of via de online omgeving door in te loggen. Ga hiervoor naar “Mijn Claim” op onze website.

Bij het indienen van een claim waarbij u informatie aanlevert (via een beveiligde verbinding – HTTPS), wordt er een online account aangemaakt (op een beveiligde server) voor u waarmee u kan inloggen via “Mijn Claim” op onze website. Je kunt al jouw opgeslagen persoonsgegevens hier inzien en aanpassen. U zult zo veel mogelijk via deze omgeving op de hoogte worden gehouden van jouw claim. Enkel geautoriseerde werknemers kunnen jouw claim inzien en relevantie informatie en/of documenten toevoegen en zijn daarnaast contractueel gevonden aan een geheimhoudingsplicht.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wetgeving

Claim24 B.V. kan jouw informatie ook verzamelen en verwerken indien noodzakelijk:

 • Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en in juridische procedures, maar ook op verzoek van de overheid;
 • Om de door Claim24 B.V. toepasselijke voorwaarden te handhaven, met inbegrip van mogelijke inbreuken of schendingen op deze voorwaarden;
 • Om fraude, illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en/of te bestrijden;
 • Om de rechten, eigendommen en veiligheid van Claim24 B.V., van derde(n) en van onze gebruikers te beschermen.

Links naar derden

De website www.claim24.nl kan links bevatten naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Claim24 B.V.. Claim24 B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze websites, de diensten die daar worden geboden, en de manier waarop zij omgaan met jouw privacy. Je kunt onze disclaimer raadplegen via www.claim24.nl voor meer informatie.

Wijzigen van privacy statement

Claim24 B.V. kan de privacy statement wijzigen in de toekomst. Indien er nieuwe ingrijpende gegevensverwerkingen zijn, zullen wij dit duidelijk kenbaar maken. Op deze pagina kunt u altijd de meest recente versie vinden van onze privacy statement. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@claim24.nl. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Trustpilot

2020 © All Rights Reserved • Claim24

2020 © All Rights Reserved • Claim24