Aansluiting Gemist?

Claim Tot Wel €600 Compensatie Voor Jouw Gemiste Aansluiting!

Aansluiting Gemist?

Claim Tot Wel €600 Compensatie Voor Jouw Gemiste Aansluiting!

Het missen van een aansluitende vlucht is de nachtmerrie van elke reiziger. We begrijpen hoe het voelt om midden op je reis vast te zitten, weg van je geplande bestemming. Had je een vlucht van of naar Europa? Dan heb je mogelijk recht op compensatie volgens de regelgeving van EC 261/2004! Wat betekent dit? Als je een aansluitende vlucht mist als gevolg van een vertraging, annulering of instapweigering in je eerdere vlucht, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding tot maximaal € 600 per persoon.

Wat is een gemiste aansluiting?

Voor een vlucht die niet direct is, gebruiken we de term aansluitende vlucht. Hoewel deze vluchten als één boeking worden gekocht, houden ze onderweg ‘aansluiting’ via andere luchthavens. Dus als een van je vluchten is verstoord, kun je jouw aansluiting missen. Maar maak je geen zorgen, je luchtvaartmaatschappij moet een nieuwe vlucht voor je regelen. Ook als je in of vanuit Europa vliegt, heb je mogelijk recht op een aanvullende vergoeding. Dat is vanwege Verordening (EG) Nr. 261/2004. Of je luchtvaartmaatschappij er nu voor heeft gezorgd dat je jouw aansluitende vlucht mist als gevolg van annulering van de vlucht, vertraging of instapweigering, je kunt nog steeds een claim indienen voor compensatie.

Wanneer kun je compensatie eisen voor een gemiste aansluiting?

 • Als je jouw aansluiting hebt gemist vanwege een vertraagde vlucht, annulering of overboeking;
 • Je gemiste aansluiting heeft ertoe geleid dat je meer dan drie uur te laat bent op je bestemming;
 • De vlucht vertrok of landde in de EU;
 • De reden voor het missen van je aansluiting is niet iets dat binnen je macht ligt (bijvoorbeeld niet over de juiste documentatie beschikken of te laat opdaagt), maar valt onder de controle van de luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld technische problemen of staking van luchtvaartpersoneel);
 • Het geldt niet als de luchtvaartmaatschappij je al een vervangende vlucht heeft bezorgd.

Wanneer ontvangen passagiers een vergoeding voor een gemiste aansluitende vlucht?

Er zijn een aantal rechterlijke uitspraken geweest die de rechten van vliegtuigpassagiers in positieve zin versterken. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg en het Duitse Federale Hof van Justitie (BGH) hebben beide positieve uitspraken gedaan met vermelding van:

 • Passagiers kunnen ook een vergoeding ontvangen voor grote vertragingen bij vluchten die uit verschillende delen bestaan.
 • Het vluchtplan moet allemaal in één boeking zijn om te kunnen worden toegepast.
 • Alle vluchten die na de annulering of vertraging plaatsvinden, ongeacht of ze door dezelfde luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd of door een andere luchtvaartmaatschappij, worden meegenomen in de berekening.
 • Alle eerdere vluchten vóór de annulering of vertraging, maar alleen als ze werden uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de verstoring van de vlucht.

Passagiers die een aansluitende vlucht missen vanwege de tekortkoming van een luchtvaartmaatschappij en langer dan 3 uur vertraging hebben, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding tussen € 250 en € 600. De hoogte van de beschikbare vergoeding wordt bepaald door de afstand van de hele reis, van de luchthaven tot de eindbestemming. Hieronder wordt uitgelegd hoe de compensatie wordt berekend:

 • Korte afstanden – tot 1.500 km – passagiers ontvangen een schadevergoeding van € 250
 • Gemiddelde afstanden – tussen 1.500 km en 3.500 km – passagiers ontvangen € 400 schadevergoeding
 • Lange afstanden – meer dan 3.500 km – passagiers ontvangen € 600 schadevergoeding

Passagiers hebben bij gemiste aansluitingen echter alleen recht als beide vluchten deel uitmaken van dezelfde boeking. Dit betekent dat je een enkele reis vanaf je vertrek naar je bestemming hebt geboekt en dat de luchtvaartmaatschappij je een ticket heeft verstrekt voor aansluitende vluchten. Meestal zijn de aansluitende vluchten bij dezelfde luchtvaartmaatschappij.

Hoe dan ook, dit is anders als je twee of meer boekingen voor vluchten hebt gemaakt en van plan bent om de ene na de andere te vangen. In dat geval ben je niet gedekt voor een gemiste aansluiting.

Je kunt controleren of je reis een enkele reservering is met het referentienummer van je reservering. Als dit hetzelfde is voor alle vluchten, dan worden ze beschouwd als onderdeel van dezelfde reservering.

Hoe wordt de afstand berekend voor gemiste aansluitingen?

De afstand die je vlucht aflegt of zou moeten afleggen, bepaalt het bedrag aan compensatie dat je kunt claimen. De totale tijd dat je bent vertraagd, verandert het bedrag niet, het is alleen afhankelijk van de afstand.

Het is de totale lengte van de reis die belangrijk is, niet het traject van de reis die je hebt gemist. Dat betekent dat wanneer je schadevergoeding claimt, alle delen van de reis die aan de onderbreking voorafgingen, mogelijk ook zijn inbegrepen, als het geen vluchten waren die werden uitgevoerd door een andere vervoerder.

Met andere woorden, als een luchtvaartmaatschappij een gemiste aansluiting veroorzaakt, zijn zij verantwoordelijk voor al hun eigen vluchten, zelfs als ze vóór de verstoring kwamen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor latere vluchten die worden getroffen, zelfs als ze bij een andere luchtvaartmaatschappij zijn.

Maar als de vorige vlucht wordt uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, wordt de vorige vlucht niet mee berekend. Ze zijn ook verantwoordelijk voor latere vluchten die worden getroffen, zelfs als ze bij een andere luchtvaartmaatschappij zijn.

De in aanmerking komende afstand omvat de geannuleerde vlucht evenals:

 • De vluchten die erop volgen, ongeacht of ze door dezelfde luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd of niet.
 • De vorige vluchten indien ze werden uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de annulering.

Wat zijn buitengewone omstandigheden?

Een compensatie voor een gemiste aansluitende vlucht is alleen van toepassing wanneer de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk kan worden gehouden. Op basis van Verordening (EG) Nr. 261/2004 is de uitvoerende luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk voor gemiste aansluitingen veroorzaakt door ‘buitengewone omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen. Simpel gezegd: de gemiste aansluiting valt buiten hun macht. De luchtvaartmaatschappij is niet verantwoordelijk en de vliegtuigpassagier heeft geen recht op compensatie. Je kunt denken aan:

 • Ongunstige weersomstandigheden
 • Staking luchtverkeersleiding
 • Stakingen (niet gerelateerd aan luchtvaartmaatschappij)
 • Botsing met vogel(s)
 • Veiligheids- en/of beveiligingsrisico’s
 • Medisch noodgeval
 • Verborgen productiefouten

Het is goed om te weten dat luchtvaartmaatschappijen buitengewone omstandigheden vaak als excuus gebruiken om een verstoorde vlucht te rechtvaardigen. Houd in gedachten dat de luchtvaartmaatschappij bewijs (“bewijslast”) moet leveren wanneer zij buitengewone omstandigheden gebruiken als reden om zich van alle verantwoordelijkheid vrij te stellen. Een staking door luchtvaartpersoneel wordt bijvoorbeeld niet als een buitengewone omstandigheid beschouwd, en ook geen ‘slechte weersomstandigheden’ rechtvaardigen altijd een vertraging. Bovendien worden technische problemen die geen verband houden met productiefouten niet als buitengewone omstandigheden beschouwd.

Claim je gemiste aansluiting bij Claim24

Claim24 is er om de rechten van vliegtuigpassagiers te beschermen en een compensatie te eisen voor je vertraagde vlucht bij de luchtvaartmaatschappij. We dienen de claim namens de passagier in, nemen contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgen voor alles met behulp van interne juridische en luchtvaartexpertise. Geen betalingen vooraf, geen betaling als we verliezen en geen financieel risico – we werken op basis van ‘no cure no pay’. Wanneer we winnen, nemen we een commissie van 24% van het totale compensatiebedrag (incl. BTW).

Geïnteresseerd? Gebruik onze gratis claimcalculator om uit te zoeken of je recht hebt op een compensatie voor je gemiste vlucht.

Was Jouw Vlucht Vertraagd Of Geannuleerd?

Was je vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt? Krijg tot €600 compensatie per persoon voor je vlucht!

Trustpilot

2020 © All Rights Reserved • Claim24

2020 © All Rights Reserved • Claim24