Claim-vertraging-vlucht-binnen-buiten-Europese-Unie
 

Het komt met regelmaat naar voren dat Verordening (EG) 261/2004 een belangrijke rol speelt in het verhalen van compensatie bij vliegtuigmaatschappijen. Dat is ook niet gek want de betreffende verordening is ook opgesteld met als doel om de rechten van vliegtuigpassagiers te waarborgen. Naast dat de verordening veel onzekerheden bij passagiers wegneemt, heeft het wel een bepaalde reikwijdte. De verordening heeft namelijk, kortgezegd, enkel betrekking op de Europese Unie. Alleen welke landen vallen nu precies onder de Europese Unie? En is er nog andere wetgeving die bepaalde landen toch nog bindt? 

 

Compensatie op basis van Verordening (EG) 261/2004

De hierboven genoemde verordening heeft enkel betrekking op de Europese Unie. Zo verklaart artikel 19: ‘’Deze verordening is verbinden in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.’’. Hiermee wordt gedoeld op elke lidstaat binnen de Europese Unie. Welke lidstaten vallen tegenwoordig nu eigenlijk nog binnen de EU? 

 

 • België                                                 Litouwen
 • Bulgarije                                             Luxemburg 
 • Cyprus                                               Malta
 • Denemarken                                      Nederland
 • Duitsland                                            Oostenrijk
 • Estland                                               Polen
 • Finland                                               Portugal
 • Frankrijk                                            Roemenië
 • Griekenland                                       Slovenië
 • Hongarije                                           Slowakije
 • Ierland                                               Spanje
 • Italië                                                   Tsjechië
 • Kroatië                                               Verenigd Koninkrijk (nog wel)
 • Letland                                               Zweden

 

Als je een verstoorde vlucht hebt gehad binnen deze landen dan kun je rechtsgeldig een claim indienen bij de betreffende vliegtuigmaatschappij. Onder een verstoorde vlucht wordt verstaan: vertraging, aansluiting gemist, annulering, vluchtschema gewijzigd of instapweigering. Daarnaast is het belangrijk om de volgende voorwaarden mee te nemen voor het indienen van een claim:

 

 • De vlucht bevindt zich binnen de EU en de exploitant kan een EU- of niet-EU-luchtvaartmaatschappij zijn;
 • De vlucht vertrekt vanuit een EU-land naar een niet-EU-land en de exploitant kan een EU- of niet-EU-luchtvaartmaatschappij zijn;
 • De vlucht vertrekt van buiten de EU naar een EU-land en de exploitant is een EU-luchtvaartmaatschappij.

 

Kortom, alle vluchten die vanuit de EU vertrekken en alle vluchten vanuit de EU die worden uitgevoerd door een EU-luchtvaartmaatschappij vallen onder deze verordening. 

 

Compensatie op basis van verdragen 

Sommige landen zijn geen lidstaten van de Europese Unie maar worden wel betrokken bij Verordening 261/2004. Op basis van het EER-Verdrag (Europese Economische Ruimte) worden bepaalde ‘niet-lidstaten’ toch gebonden aan bepaalde wetgeving die enkel geldt binnen de Europese Unie. Het EER-Verdrag is tot stand gekomen na een akkoord tussen de Europese Unie en het EVA-Verdrag (Europese Vrijhandels Associatie). Dit Verdrag sluit echter wel Zwitserland nog uit. De volgende landen behoren, naast de huidige landen van de EU, tot het verdrag:

 

 • Liechtenstein 
 • Noorwegen
 • IJsland 

 

Mocht je een verstoorde vlucht hebben in de drie hierboven genoemde landen, dan zijn dezelfde regels van toepassing zoals in de verordening staan omschreven. Ook hier gelden de voorwaarden die al eerder in de blog zijn beschreven. 

 

Vluchtcompensatie Zwitserland

Zwitserland is in zekere zin een beetje het buitenbeentje met betrekking tot vluchtverstoringen. Het land is namelijk geen lidstaat van de Europese Unie en behoort ook niet tot het EER-Verdrag. Zwitserland hoorde in eerste instantie ook niet bij het EVA-Verdrag maar maakt sinds 2006 wel onderdeel uit van het betreffende verdrag. Het EVA-Verdrag bevordert in deze de vrije handel tussen lidstaten en daar is Zwitserland bij gebaat. Middels het besluit Nr. 1/2006 Van Het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland is Zwitserland op grond van artikel 4 gebonden aan de regelgeving die is omschreven in Verordening 261/2004. 

 

Compensatie buiten Verordening (EG) 261/2004

Voor vluchten buiten de Europese Unie, waar de Verordening niet van toepassing is, is andere regelgeving van toepassing. Er is, voor zover bekend, geen overkoepelende wetgeving die ziet op vertragingen en annuleringen in andere werelddelen. Elke vliegtuigmaatschappij heeft zijn eigen regelgeving opgesteld met betrekking tot vluchtverstoringen. Dit maakt het lastiger om compensatie en/of een teruggave van de kosten van je vliegticket te vorderen. 

 
 
 

Over auteur

Claim-vertraging-vlucht-binnen-buiten-Europese-Unie
J.A.P. Kuijpers

Legal Advisor 

 
Deze site maakt gebruik van cookies. Door claim24.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.    Accepteer